RANIGAST MAX

RANIGAST MAX

Co to jest Ranigast Max?

Ranitydyna, substancja czynna leku Ranigast MAX, hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Lek działa szybko. Czas działania 1 tabletki wynosi około 12 godzin.

Zanim zastosujesz Ranigast MAX

Zanim zastosujesz Ranigast Max

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ranigast MAX

Kiedy nie stosować leku Ranigast MAX

Leku Ranigast MAX nie należy stosować w przypadku:

 • gdy kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na ranitydynę lub na inny składnik leku,

 • dzieci w wieku poniżej 16 lat.

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ranigast MAX

 Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty w następujących przypadkach:

 • przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, 

 • zaburzeń czynności wątroby lub nerek,

 • porfirii, gdy wraz z niestrawnością występuje chudnięcie, 

 • stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, 

 • współistniejących chorób, leczonych innymi lekami przepisanymi przez lekarza,

 • leczenie ranitydyną może maskować objawy nowotworu.

Więcej informacji

Stosowanie z innymi lekami

Należy zwrócić uwagę, że poniższe informacje mogą dotyczyć także leków przyjmowanych w przeszłości lub tych, które mogą być stosowane w przyszłości.

Wymienione poniżej leki mogą występować pod kilkoma różnymi nazwami handlowymi. Nie będą one uwzględniane w tym punkcie, wymieniono tylko substancje czynne lub ich grupy. Dlatego należy dokładnie sprawdzić na opakowaniu oraz w ulotce przyjmowanego leku nazwę jego substancji czynnej.

Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność ranitydyny.

Ranitydyna może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy) i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego.

Sukralfat (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka) w dawkach powyżej 2 g zmniejsza wchłanianie ranitydyny.

Leki średnio silnie i silnie zobojętniające treść żołądkową podane równocześnie z ranitydyną mogą zmniejszać wchłanianie ranitydyny. Dlatego jeśli wskazane jest stosowanie takich leków to nie należy ich przyjmować w ciągu godziny przed lub po przyjęciu dawki ranitydyny.

Ranitydyna nie nasila działania leków, takich jak amoksycylina (antybiotyk) i metronidazol (lek przeciwgrzybiczy i przeciwpierwotniakowy), diazepam (lek uspokajający i przeciwlękowy stosowany w leczeniu padaczki), lidokaina (lek znieczulający, stosowany także w leczeniu zaburzeń rytmu serca), fenytoina (lek przeciwpadaczkowy), propranolol (lek stosowany m.in. w leczeniu nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca), teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej) i warfaryna (lek przeciwzakrzepowy).

W przypadku przyjmowania innych leków, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ranigast MAX należy zasięgnąć opinii lekarza.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ranigast MAX, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszelkich przyjmowanych aktualnie, bądź w ostatnim czasie innych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

  

Stosowanie leku Ranigast MAX z jedzeniem i piciem

 Pokarm nie ma znaczącego wpływu na wchłanianie ranitydyny, dlatego lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

  

Ciąża i okres karmienia piersią

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak informacji dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie stosowania ranitydyny. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano działania niepożądane, takie jak: zawroty i bóle głowy lub niewyraźne widzenie, które mogą ograniczać sprawność psychofizyczną. W przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

 

 Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ranigast MAX

 Tabletki Ranigast MAX zawierają żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

Jak stosować Ranigast Max?

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat

 • W przypadku wystąpienia objawów niestrawności należy zastosować 1 tabletkę powlekaną 150 mg. Nie należy stosować dawki większej niż 150 mg na dobę.

 • Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.

 • Leku nie należy stosować samodzielnie przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

 

Dawkowanie w niewydolności nerek

 • U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min) wydalanie ranitydyny może być zmniejszone, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi. Hemodializa zmniejsza stężenie ranitydyny w surowicy. 

 • U pacjentów przewlekle dializowanych należy podać ranitydynę w dawce 150 mg bezpośrednio po dializie.

 • W przypadku wrażenia, że działanie leku Ranigast MAX jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Więcej informacji
Stosowanie Ranigastu MAX

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ranigast MAX

 • W wyniku przedawkowania leku Ranigast MAX mogą wystąpić przemijające objawy niepożądane, jakie występują w czasie leczenia ranitydyną (patrz: Możliwe działania niepożądane). Niekiedy może wystąpić niedociśnienie i zaburzenia chodu.

 • W razie zatrucia należy skonsultować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.

 

Pominięcie zastosowania leku Ranigast MAX

 • W przypadku pominięcia jednej dawki leku, należy ją zażyć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować podwójnej dawki leku.

 

Przerwanie stosowania leku Ranigast MAX

 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania niniejszego produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przechowywanie Ranigastu Max

 • Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
 • Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
 • Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
 • Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Możliwe działania niepożądane

Podobnie jak każdy inny lek, Ranigast MAX może powodować wystąpienie działań niepożądanych, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania:

Często: występują u mniej 1 na 10 pacjentów  

Niezbyt często: występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów 

Rzadko: występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów 

Bardzo rzadko: występują u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów 

 

Więcej informacji

U pacjentów stosujących ranitydynę obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko: bóle głowy (czasami silne) i zawroty głowy, przemijające zaburzenia dotyczące ruchów mimowolnych, przemijające stany splątania, depresja i omamy (szczególnie u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku), zwolnienie akcji serca (bradykardia), blok przedsionkowo-komorowy (zaburzenia przewodnictwa bodźców w komórkach mięśnia sercowego), zapalenie naczyń, zwykle przemijające zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegające z żółtaczką lub bez, ostre zapalenie trzustki, biegunka, bóle stawowe i mięśniowe, zwykle przemijająca leukopenia i trombocytopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych i płytek krwi), agranulocytoza (choroba przebiegająca z objawami wysokiej gorączki, bólem gardła, owrzodzeniem w obrębie jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy) lub pancytopenia (niedobór krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi), czasami z aplazją lub hipoplazją szpiku (zanik szpiku), ginekomastia (przerost piersi u mężczyzn), przemijająca impotencja, rumień wielopostaciowy, wypadanie włosów, wstrząs anafilaktyczny (jego objawy to: duszność, trudność w nabieraniu powietrza w wyniku obrzęku krtani, trudność w wydechu, świst krtaniowy, świąd skóry i jej zaczerwienienie, ból głowy, uczucie „ucisku”, zawroty, głowy, przyspieszenie lub co rzadziej zwolnienie czynności serca, świąd, pokrzywka o różnym nasileniu, rumień całego ciała, znaczne osłabienie, aż do utraty przytomności włącznie; w ciężkich przypadkach może zagrażać życiu), niewyraźne widzenie (zaburzenia akomodacji).

Rzadko: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk okolic twarzy, warg, języka oraz gardła, utrudniający oddychanie, połączony ze świądem, zaczerwienieniem skóry, pokrzywką oraz ciężkim skurczem oskrzeli), gorączka, skurcz oskrzeli, zwiększenie liczby eozynofili (rodzaj krwinek białych), niedociśnienie, ból w klatce piersiowej.


U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.
Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych nasili się lub pojawią się objawy nie wymienione w tej ulotce należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Inne informacje

Co zawiera lek Ranigast MAX:

Substancją czynną zawartą w leku Ranigast MAX jest: 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku (co odpowiada 168 mg chlorowodorku ranitydyny).


Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: krospowidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka tabletki: hypromeloza (Methocel E 15), lak z żółcienią pomarańczową E 110, tytanu dwutlenek, triacetyna, talk.


Jak wygląda lek Ranigast MAX i co zawiera opakowanie:

Ranigast MAX to tabletki powlekane o średnicy 9 mm, obustronnie wypukłe, koloru pomarańczowego.
Opakowanie zawiera 10 tabletek powlekanych.

Więcej informacji

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański, Polska

 

Dodatkowych informacji udziela:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 022 364 61 01

Wyróżnienia
dla Ranigastu

Konsumencki Lider Jakości 2018
I Miejsce w kategorii Leki Na Niestrawność I Zgagę

Świat Farmacji
Produkt roku 2018 kategoria Preparaty na refluks

ARTYKUŁY

O zgadze i niestrawności

Jak zapobiegać zgadze
Jak zapobiegać zgadze? Przyczyny zgagi

Zgaga to często spotykana  dolegliwość. Szacuje się, że każdego dnia tego typu objawy odczuwa co dziesiąty człowiek. Dotyczą one równie często mężczyzn jak i kobiet, najczęściej w grupie wiekowej powyżej 65. roku życia. 

czytaj więcej
Leczenie farmakologiczne czy domowe sposoby na zgagę?

Zgaga to objaw refluksu żołądkowo-przełykowego. Przejawia się piekącym bólem w klatce piersiowej. Pojawia się już nawet kilka minut po zjedzeniu posiłku. Dolegliwościom towarzyszy odbijanie oraz odczuwanie w ustach kwaśno-gorzkiego smaku soku żołądkowego. Dyskomfort w żołądku i przełyku występuje zazwyczaj po przejedzeniu, skonsumowaniu zbyt tłustych, często zbyt ostro przyprawionych potraw lub posiłków nadmiernie bogatych w węglowodany. 

czytaj więcej
Jak rozpoznać zgagę
Jak rozpoznać zgagę?

O zgadze mówimy wtedy, gdy powracająca treść pokarmowa wymieszana z kwasem solnym z żołądka zamiast trafić do jelit cofa się do przełyku. Zjawisko to nazywane jest refluksem żołądkowo-przełykowym i jest wyrazem niesprawności zwieracza dolnego przełyku.

czytaj więcej
Potrawy wywołujące zgagę
Które potrawy najczęściej wywołują zgagę?

Wiele osób trafiających z powodu zgagi do lekarza dostaje zalecenia dietetyczne. Przeglądając „czarną listę” produktów spożywczych, można dojść do wniosku, że wszystko, co dobre jest zakazane. Nie jest jednak tak źle.

czytaj więcej